• Versatile RokSprocket.
 • Responsive Structure.
 • Numerous Variations.
 • 1
 • 2
 • 3

Aktivnost HDPOT-a ostvaruje se kroz slijedeće djelatnosti:

 • Organizacija međunarodne znanstvene konferencije o obradi tla i sličnim temama svake tri godine, kao glavna aktivnost društva,

 • Iniciranje, organiziranje i suorganizacija međunarodnih i domaćih skupova, okruglih stolova, konferencija, radionica i sl. vezanih uz obradu tla i srodna područja,

 • Organiziranje relevantnih znanstveno-stručnih ekskurzija, demonstracija i drugih vidova stjecanja znanja kroz praktičnu edukaciju,

 • Planiranje i realiziranje znanstvenih i stručnih projekata u domenama obrade tala i srodnih znanstveno-istraživačkih područja,

 • Uspostava kontakata i suradnje s drugim međunarodnim i domaćim udrugama u domeni obrade tla i drugim srodnim znanstvenim područjima,

 • Izdavanje prikladnih tiskovina ili elektronskih medija s ciljem promocije istraživanja obrade tla i rezultata istraživanja obrade tla i srodnih znanstveno-istraživačkih područja.

 


FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU


PLAN RADA ZA 2017. GODINU


 

Location

Info

MB 2433761
OIB: 04681656341
IBAN: HR0423600001102055031
SWIFT-code: ZABAHR2X
(Zagrebačka Banka d.d.)